Leaphy platform

Leaphy® geeft patiënten toegang tot de publieke bijsluiter (PIL) op een gestructureerde en goed leesbare manier. Bovendien kunnen gezondheidszorgverleners gemakkelijk toegang krijgen tot de wetenschappelijke bijsluiters (Samenvatting van de Productkenmerken of SmPC). Vandaag bevindt Leaphy® zich in een pilotfase en bevat het merendeel van de bijsluiters van geneesmiddelen die in België worden toegelaten en in de handel gebracht voor menselijk gebruik. Binnenkort zullen alle Europese bijsluiters toegankelijk zijn via Leaphy®, in de verschillende nationale talen voor breed gebruik door patiënten in heel Europa.

Bovendien is Leaphy® de schakel van patiëntgerichte gezondheidszorg. Na het downloaden en aanmelden bij de Leaphy®-app, kunnen patiënten gebruikmaken van hulpmiddelen zoals Leaphy Logbook, Leaphy Health en Leaphy Community om hun geneesmiddelengebruik en gezondheidsstatus te controleren. (klik hier voor meer info)

Patiënten kunnen ervoor kiezen om rechtstreeks contact op te nemen via Leaphy® met hun arts en/of apotheker. De gezondheidszorgverleners kunnen de patiënt ondersteunen bij het op afstand volgen van hun gezondheid en kunnen rechtstreeks of rechtstreeks informatie verstrekken aan de patiënt. Leaphy® zal blijven groeien naar het bieden van meer diensten en voordelen voor patiënten.

Leaphy® zal de bijsluiters voor de farmaceutische bedrijven omzetten in een gestructureerd gegevensformaat (zoals HTML, XML en andere) om optimale verbeteringen en functionaliteiten te garanderen met betrekking tot het gebruik van de informatie in de bijsluiters. Voor farmaceutische bedrijven die e-bijsluiters en andere diensten graag willen aanbieden aan alle Europese patiënten en gezondheidszorgverleners, klik hier.

Raadpleeg altijd uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gebruikt!