Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website en de bijbehorende app de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De eigenaar van deze website stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen ligt volledig bij de respectievelijke auteurs. Deze website bevat links naar andere sites, die niet onder de controle vallen van de eigenaar van deze website. We zijn daarom niet verantwoordelijk voor de sites waarnaar via links wordt verwezen. De eigenaar van deze website verstrekt deze links uitsluitend voor uw comfort. Het opnemen van een link betekent dan ook niet het onderschrijven van de gelinkte site door de eigenaar van deze website. Wij kunnen de volledigheid, de juistheid of de updating van de bijsluiterinformatie niet garanderen. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.
Deze website en de bijbehorende mobiele app zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve, educatieve en onderzoeksdoeleinden. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik bij de diagnose van een ziekte of andere aandoeningen. Evenmin voorzien ze in advies wat betreft genezing, verzachting, behandeling of preventie van een ziekte bij mensen en dieren. Zorgverleners moeten hun eigen onafhankelijk klinisch oordeel aanwenden bij het gebruik van de mobiele app in combinatie met patiëntenzorg.

 

Bescherming van uw gegevens

 1. Uw gegevens zijn belangrijk en worden door ons met de grootste zorg behandeld. Wij volgen de richtlijnen van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 2. U wordt gevraagd uw gegevens zelf in te vullen. Deze zijn nodig voor het goed functioneren van de website. Zo krijgt u toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website waar u alle vertrouwelijke informatie kunt vinden die niet voor het grote publiek zijn bedoeld. Ook ontvangt u dan de periodieke nieuwbrief van deze website.
 3. Bij het ontvangen van de periodieke nieuwsbrief van deze website heeft u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven door onderaan op de nieuwsbrief te klikken op: uitschrijven.
 4. Er wordt een goedkeuringsprocedure ingezet waarin wordt nagegaan of u met uw ingegeven data toegangsrecht heeft tot de website. Deze goedkeuring gebeurt binnen de 5 werkdagen.
 5. Indien u geen toegang zou krijgen wordt u hiervan op de hoogte gebracht en worden uw gegevens verwijderd.
 6. Bij het aanvaarden van uw registratie wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U kan te allen tijde uw gegevens raadplegen en desgewenst wijzigen in uw profielpagina. De toegang tot het afgeschermde gedeelte gebeurt door u aan te melden met uw e-mail adres en wachtwoord
 7. Indien u uw wachtwoord bent vergeten kunt u een nieuw aanvragen. Er wordt dan automatisch een complex wachtwoord gegenereerd en doorgestuurd. Hiervoor wordt altijd eerst een bevestiging gevraagd via een link in een e-mail om zeker te zijn dat de juiste persoon met het juiste e-mail adres deze procedure aanvraagt.
 8. U kan nadien dit wachtwoord zelf wijzigen in uw profielpagina. Uw wachtwoord is gecodeerd. Wij kennen uw wachtwoord niet en kunnen dit dan ook niet kenbaar maken.
 9. U kunt uw gegevens op uw profielpagina altijd verwijderen of laten verwijderen.
 10. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van deze website. Zij worden NIET doorgegeven, verspreid, verkocht of weggegeven aan derden.
 11. De website met al uw gegevens staat op een beschermde server die enkel toegankelijk is door de medewerkers van MedDb. Indien er een datalek zou optreden door bvb een hacking van de server wordt deze binnen de 72 h gemeld aan de overheidsinstantie en wordt al het nodige gedaan om het probleem te herstellen. Ook wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

 

Over het gebruik van de Leaphy-app

Informatie die we gebruiken en delen

We gebruiken persoonlijke informatie en berichtgegevens uitsluitend voor interne doeleinden, zoals om u te voorzien van de diensten van Leaphy, om u op de hoogte te houden van nieuwe producten of diensten en om op andere wijze met u te communiceren. We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het gebruik van Leaphy gebruiken en delen met derden, inclusief app-gegevens van derden. Persoonlijke informatie over onze gebruikers is een integraal onderdeel van ons bedrijf. Wij zullen uw informatie niet buiten uw toestemming verhuren of verkopen aan derden buiten uw toestemming, tenzij wij uw toestemming hebben, of in de volgende omstandigheden:  

- om te voldoen aan wetten of om te reageren op wettige verzoeken en juridische procedures;
- Leaphy mag met app-gegevens van derden en bepaalde geaggregeerde, niet-persoonlijke informatie delen, maar deze informatie omvat niet uw naam, e-mailadres of informatie waarmee u persoonlijk wordt geïdentificeerd.

Hoe wij uw informatie beschermen?

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in een poging om verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging te voorkomen. Houd er echter rekening mee dat ondanks onze inspanningen geen enkele veiligheidsmaatregel perfect of ondoordringbaar is en dat geen enkele methode van gegevensoverdracht kan worden gegarandeerd tegen onderschepping of ander misbruik. 
De Leaphy-app gebruikt de cameratoegang. Cameratoegang is alleen vereist voor de scanfunctie van de Leaphy-app. Het heeft toegang tot de camera van uw apparaat nodig. Leaphy maakt geen foto's.

 

Privacybeleid bij het invoeren van een e-mailadres voor het ontvangen van de periodieke nieuwbrief

Door u te abonneren op onze nieuwsbrief enkel door het invoeren van uw e-mailadres, gaat u akkoord nieuwsbrieven via e-mail te ontvangen via deze website. We zullen uw e-mail adres niet communiceren, verspreiden, publiceren of anderzijds weggeven. U kunt zich te allen tijden uitschrijven door op de nieuwsbrief onderaan te klikken op: uitschrijven.
Privacybeleid: Lees meer

 

Cookies

Op een website(s) kan een zogenaamde cookiebanner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookiebanner. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner. Ondanks dat internetbrowsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.